Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Lubań
Przetargi i kwestie społeczne

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Istotnym narzędziem realizacji polityki społecznej z punktu widzenia włączenia społecznego są przetargi. Społeczne zamówienia publiczne to stosunkowo nowe podejście, w którym zamawiający nie tylko zleca wykonanie przedmiotu postępowania, ale robi to też w taki sposób, aby osiągnąć przy tym dodatkowe korzyści. W tym artykule opiszemy możliwe do włączenia w ramach zamówienia publicznego kwestie społeczne. Wskażemy także korzyści płynące z tego typu podejścia.
Przetargi i kwestie społeczne

Ted przetargi – jakie kwestie społeczne mogą być wspierane przez przetargi?

Przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych są odzwierciedleniem brzmienia regulacji ujętych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE. Dotyczy to między innymi zagadnień postepowań zastrzeżonych czy społecznych zamówień publicznych. To ostatnie pojęcie zgodnie z definicją ukształtowaną w wykładni europejskiej oznacza sytuację, gdy w ramach zadania bierze się pod uwagę co najmniej jedną z następujących kwestii społecznych:

 • możliwość zatrudnienia,

 • godną pracę,

 • zgodność z prawami społecznymi i z prawem do pracy,

 • integrację społeczną (w tym także nakierowaną na potrzeby osób niepełnosprawnych),

 • równość szans,

 • dostępność i projektowanie uniwersalne,

 • uwzględnianie kryteriów zrównoważonego rozwoju, w tym w szczególności kwestii etycznego handlu oraz szerszego dobrowolnego przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zamawiający wszczynający przetargi na roboty budowlane, usługi czy dostawy może uwzględnić wymienione kwestie pod warunkiem, że mają niedyskryminujący charakter i są związane z przedmiotem zadania. W przypadku projektów z przeznaczeniem do użytkowania dla wszystkich osób (np. windy do urzędu miasta) aspekt społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych jest wręcz obowiązkowy. Dobrą praktyką jest także łączenie elementów wspierania osób i grup defaworyzowanych z kryteriami ekologicznymi lub dotyczącymi zamknięcia obiegu w gospodarce. W ten sposób tworzy się kompleksowe podejście do zrównoważonego rozwoju w ramach rynku Pzp.

Ted przetargi – jak uwzględnić kwestie społeczne w procedurze przetargowej

Nie ma jednej, stałej formy włączenia aspektów społecznych w przetargi. Są one zależnie od kilku czynników i muszą być dostosowane do indywidualnego charakteru zadania, w tym jego:

 • funkcjonalności,

 • grupy docelowej,

 • przedmiotu.

Popularnym sposobem adaptacji kwestii społecznych do zamówień, w tym tych z sekcji przetargi ochrona, jest dodanie odpowiednich zapisów w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mogą być one ujęte w ramach wymagań stawianych wykonawcy, ale także na przykład kryteriów oceny ofert. Przykładowe formuły pojawiające się w bazie Ted przetargi wyglądają następująco:

 • liczba zatrudnionych do realizacji zamówienia osób bezrobotnych lub osób do 30 roku życia.

 • zaangażowanie do realizacji zamówień osób niepełnosprawnych,

 • przeprowadzenie szkolenia dla osób zaangażowanych w realizację zamówienia z zasad obsługi osób z niepełnosprawnościami,

 • uwzględnienie szczególnych potrzeb żywieniowych ze względu na uwarunkowania zdrowotne oraz kulturowe.

Nie jest to zamknięty katalog zdarzeń. Wskazaną listę można wydłużać i modyfikować.

Przetargi ochrona – jakie korzyści daje stosowanie klauzul społecznych?

Wachlarz zalet ze stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych jest bardzo długi. Włączenie pozacenowych aspektów w przetargi to szansa na:

 • zwiększanie stabilności zatrudnienia (np. poprzez preferencje dla osób świadczących usługi w ramach umowy o pracę),

 • wzrost zabezpieczenia socjalnego pracowników wykonawcy,

 • zatrudnianie oraz integracja zawodowa osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 • ułatwianie dostępu do rynku Pzp podmiotom aktywnie kreującym integrację społeczną i zawodową osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 • dostosowanie przedmiotu zamówienia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

 • promocję produktów lub usług posiadających etykiety społeczne.

Przetargi ochrona – gdzie szukać społeczne zamówienia publiczne?

Przetargi uwzględniające kwestie społeczne mogą być ogłaszane na stronie internetowej zamawiającego, na specjalnych platformach czy w biuletynie informacji publicznej. Chcąc uzyskać dostęp do kompleksowej listy, należy wykupić dostęp do serwisu www.oferent.com.pl. To intuicyjne, nowoczesne rozwiązanie, które przedstawia aktualne i historyczne postępowania w wygodnych filtrach branżowych i geograficznych (np. przetargi ochrona). Serwis oferuje bezpłatny, 20-dniowy okres próbny, podczas którego użytkownik uzyskuje dostęp do pełnych funkcjonalności systemu. Na oferent.com.pl znajdują się także liczne zlecenia dla firm budowlanych i transportowych, moduł wyników przetargów czy licytacje komornicze.


MRo © 2007 - 2023 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Czwartek 28 września 2023
Imieniny
Libuszy, Wacławy, Wacława

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl